Biologická exkurze tříd 6.A a 2.C do ZOO v Brně

V pondělí 29. 4. 2019 se žáci 6.A a 2.C zúčastnili biologické exkurze do Zoologické zahrady v Brně. Díky informačním tabulím u každého zvířete mohli získat nové informace o různých druzích živočichů a doplnit si tak učivo tohoto ročníku. Doufám, že se i přes chladné počasí žákům exkurze líbila a tento den si dostatečně užili.

Mgr. Hana Brabcová