Biologická exkurze třídy 8.A do Mendeliana v Brně

V pátek 13. 12. 2019 navštívila třída 8.A v rámci výuky biologie Mendelianum v Brně. Stejně jako jejich spolužáci ze 4.C, kteří se exkurze zúčastnili o týden dříve, měli žáci prohlídku s odborným výkladem a mohli se tak lépe seznámit s osobností a dílem J. G. Mendela, s dnešní genetikou, molekulární biologií a dalšími obory. Dozvěděli se zajímavé informace o klonování a kmenových buňkách. V moderní biologické laboratoři si žáci sami vyzkoušeli extrahovat DNA z banánu, kiwi, mandarinky a rajčete. Zájemci si také vyizolovali svoji vlastní DNA. Díky milému přístupu paní lektorky si mohli žáci prohloubit své teoretické znalosti o praktické poznatky z oblasti genetiky.

Mgr. Hana Brabcová