Biologická exkurze žáků 4.C do Mendeliana v Brně

V pátek 6. 12. 2019 proběhla v rámci výuky genetiky biologická exkurze žáků 4.C do Mendeliana v Brně. Během prohlídky s velmi poutavým odborným výkladem měli studenti možnost seznámit se s osobností a dílem J. G. Mendela, s dnešní genetikou, molekulární biologií a dalšími obory. K vidění také byly několikametrové modely DNA a genová exprese doplněná animací. K dispozici byla studentům moderní biologická laboratoř, ve které si sami vyzkoušeli řadu zajímavých pokusů. V průběhu laboratorního experimentu studenti získali DNA z banánu, rajčete a mandarinky. Zájemci si také provedli vlastní stěry z bukální sliznice a získali vlastní DNA. Poutavá exkurze umožnila studentům prohloubit jejich teoretické znalosti o praktické poznatky z oblasti genetiky.

Mgr. Hana Brabcová