Biologická exkurze žáků 8.A

V úterý 11. 12. 2018 proběhla, v rámci výuky genetiky, biologická exkurze žáků 8.A do Mendeliana v Brně. Během prohlídky s odborným výkladem měli studenti možnost seznámit se s osobností a dílem J. G. Mendela, s dnešní genetikou, molekulární biologií a dalšími obory. K vidění také byli několikametrové modely DNA a genová exprese doplněná animací. K dispozici byla studentům moderní biologická laboratoř, ve které si sami vyzkoušeli řadu zajímavých pokusů. V průběhu laboratorního experimentu získali DNA z banánu a blumy.  Poutavá exkurze umožnila studentům prohloubit jejich teoretické znalosti o praktické poznatky z oblasti genetiky.

Mgr. Hana Brabcová