Biologická olympiáda

V pátek 4. dubna 2014 na MZLU v Brně proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie A. Do tohoto kola postoupila studentka Martina Kadlecová z 8. A. V silné konkurenci 33 účastníků z celého Jihomoravského kraje se umístila na vynikajícím 5. místě. K dosaženému výsledku Martině blahopřeji a děkuji za dlouhodobou a úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivan Bulva