Biologická olympiáda kategorie B

Dne 10.2.2015 se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády kategorie B, určené pro studenty vyššího ročníku gymnázia, na téma Země živitelka – Příroda ve službách člověka. Studenti na začátku kola vypracovali dvě praktické úlohy. V první úloze měli objasnit vlastnosti droždí za pomocí pet láhve, teplé vody, cukru a nafukovacího balonku. V následující úloze se zabývali acidobazickými vlastnostmi barev získaných z rostlin (červeného zelí, červené řepy, červené cibule a rajčatové šťávy). Byla to sice náročnější úloha oproti předchozí, ale přesto ji všichni skvěle zvládli. Bezpochyby to byly velice zajímavé úlohy, které ve větší či menší míře obohatily studenty o další znalosti v oblasti biologie, ale i trochu chemie. Jako každý rok se školní kolo neobešlo bez určování přírodnin rostlin, hub a živočichů a biologického testu se 30 otázkami. Celkem studenti mohli získat maximálně 100 bodů.

Všem zúčastněným děkuji za účast. Dále bych ráda pogratulovala Veronice Hándlové (6.A), která se umístila na 1. místě (82 b.) a zároveň postoupila do krajského kola, a Petrovi Bukovskému (5.A) za 2. místo (58 b.).

Mgr. Petra Utohalová