Biologická olympiáda kategorie D

Dne 24. 1. proběhlo na našem gymnáziu školní kolo biologické olympiády kategorie D. Tato kategorie byla určena pro žáky 1. a 2. ročníku osmiletého gymnázia. Celkem si své biologické vědomosti prověřilo 6 studentů. Téma letošního ročníku se zaměřilo na život v lužním lese. Všichni účastníci nejdříve absolvovali test všeobecných biologických vědomostí, dále je čekalo určování předložených přírodnin z řad rostlin, hub a živočichů. Nakonec museli studenti splnit laboratorní úlohy praktické části, tedy aplikovat své biologické vědomosti v praxi.

Na prvním místě se umístila studentka Lucie Brabcová (1. A), na druhém místě skončila Veronika Stránská (1. A) a třetí místo obsadil Jonáš Gallina (2. A). Všem účastníkům děkuji za jejich účast a postupujícím přeji mnoho štěstí a úspěchů do dalšího kola.

                                                                                                             Mgr. Kateřina Dočkalová