Biologická olympiáda kategorie D

Ve středu 4. ledna proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiády kategorie D, která je určena pro studenty primy a sekundy. Letošní rok měla zajímavé téma s názvem „Bezlesí“.  Zapojených 12 studentů již tradičně psalo vědomostní test. V poznávací části žáci určovali 15 rostlin a 15 živočichů a na závěr řešili praktický úkol.

Na 3. místě se umístila Adéla Jarošová z 1. A, na 2. místě Jolana Aboulaiche z 1. A a na 1. místě Adéla Stránská z 2. A. První dvě postupují do okresního kola Biologické olympiády, které se koná 30. 3. 2023 na ZŠ ve Zbýšově.

Děkujeme všem zúčastněným studentům a přejeme postupujícím mnoho úspěchů v dalším kole.

Mgr. Jana Schořová