Biologická olympiáda kategorie A

Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie A. Soutěžící studenti plnili úkoly na téma Komunikace. Úloha č. 1 se zabývala odhalováním potenciálu membránových potenciálů. Úkol č. 2 byl na téma zrak. Úkolem č. 3 bylo určování 15 rostlin a 15 živočichů. Ve 4. úkolu řešili vědomostní test se 30 otázkami. Celkem mohli dosáhnout 100 bodů.

Celkové umístění soutěžících.

Všem blahopřeji k dosaženým výsledkům a postupující Martině Kadlecové přeji hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Ivan Bulva