Biologická olympiáda – krajské kolo kat. B

V pátek 31. 3. 2023 proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie B, které se konalo na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Naší školu reprezentovala Ema Káňová a Viktoriya Navasardyanová z 6. A. Celkem se zúčastnilo 35 studentů.  Ema Káňová se umístila v silné konkurenci na vynikajícím 4. místě. K tomuto úspěchu blahopřejeme.

Mgr. Ivan Bulva