Biologická olympiáda kategorie B

Ve čtvrtek 6. února 2014 se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády kategorie B na téma komunikace.  Této olympiády se zúčastnilo 5 studentů. Nejvíce bodů nasbírala a do okresního kola postoupila Veronika Hándlová (5. A) a na druhém místě se umístil Tomáš Jordánek (6.A).

Všem soutěžícím blahopřeji k dosaženým výsledkům a zároveň děkuji za účast. Veronice přeji mnoho úspěchů v krajském kole.

Mgr. Petra Ustohalová