Bobřík informatiky

V období od 6. 11. do 20. 11. 2023 proběhla na naší škole soutěž Bobřík informatiky. Cílem je prohloubit zájem o informační technologie a logické myšlení. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Úspěšným řešitelem se stává každý, kdo dosáhne 120 až 192/201 bodů. Celkem se ve všech kategoriích zúčastnilo 214 studentů, z toho je 116 studentů úspěšných. Mezi nejúspěšnější studenty patří:

Kategorie Benjamin: David Koťara (201), Julie Filipovičová (189), Antonín Žaloudek (181), Jiří Marek (181)

Kategorie Kadet: Šimon Bureš (192), Jonáš Gallina (177), Filip Heřman (177), Miroslav Korber (177), Viktor Vlach (177)

Kategorie Junior: Simona Havlová (180), Adam Podolský (164), Anna Kalousková (160)

Kategorie Senior: Daniel Šíma (165), Gabriela Havlová (158), Klára Doležalová (156), Marika Martinkovičová (156)

Všem účastníkům k jejich výsledkům gratulujeme.

Ing. Jana Prokopová