Botanická exkurze kvinty

V pondělí 6.5.2019 vyrazili žáci kvinty v rámci výuky biologie do botanické zahrady a skleníků Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Součástí exkurze byla i prohlídka pěti skleníků s tropickými a subtropickými rostlinami, kterými nás provázela a odborný výklad poskytla velmi milá a vstřícná pracovnice zahrady. Návštěvou botanické zahrady si žáci rozšířili své znalosti o rostlinách, které získali během letošního školního roku ve výuce biologie.

Mgr. Hana Brabcová

  • foto4
  • foto2
  • foto3
  • foto1
  • foto5