Botanická exkurze třídy 5.A

Dne 10.5.2017 navštívila třída 5.A v rámci biologie botanickou zahradu a skleníky Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

Součástí exkurze byla i prohlídka pěti skleníků s tropickými a subtropickými rostlinami, kterými nás provázela a odborný výklad poskytla pracovnice zahrady. Návštěvou botanické zahrady si studenti rozšířili své znalosti o rostlinách, získané při výuce biologie.

Mgr. Hana Brabcová