Breslau – už nikdy nechceme a také nemůžeme zapomenout

V sobotu 24. 1. 2015 se na brněnském Ústředním hřbitově konalo pietní shromáždění u příležitosti 70. výročí popravy 40 moravských odbojářů v Breslau (dnešní Wroclaw v Polsku).

Této vzpomínkové akce se také zúčastnili studenti a pedagogové našeho ivančického gymnázia, kteří se měli možnost seznámit s těmito událostmi přímo v Polsku již na podzim minulého roku, když  společně se Svazem bojovníků za svobodu a s potomky těchto popravených navštívili stále funkční věznici ve Wroclawi, kde byli během války vězněni naši odbojáři a kde také došlo na konci války k této tragické události.

Ve Wroclawi  se během vzpomínkové akce, kterou organizovala polská strana, studenti dověděli další důležité podrobnosti. Z těchto informací vyplývá, že těsně před evakuací zdejší káznice před postupující Rudou armádou bylo Němci vybráno 40 odsouzenců, kteří zde čekali na výkon trestu smrti a tito byli následně popraveni a hromadně pohřbeni v odpadní jámě na vězeňském dvoře. Díky velké snaze paní Berkové, která byla manželkou jednoho z popravených vězňů, a jejích četných spolupracovníků, se po skončení války podařilo provést exhumaci a převezení ostatků popravených hrdinů zpátky na Moravu. Zde byli potom slavnostně pohřbeni v prosinci roku 1946 na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně. (Tělo jednoho popraveného odbojáře bylo na přání rodiny pohřbeno do rodinného hrobu ve Vanovicích.) Od roku 1990 se zde vždy 24. ledna koná zásluhou dvou bývalých vězňů z Breslau, JUDr. Františka Vaška a Josefa Styxe, vzpomínková akce. Pan Josef Styx se narodil v nedalekém Moravském Krumlově a napsal dokonce knihu věnovanou těmto událostem.

Studenti našeho gymnázia v minulosti ve spolupráci se Svazem bojovníků za svobodu navštívili i další památná místa spojená s událostmi druhé světové války. Proběhlo několik návštěv Lidic, kde jsme měli možnost osobně se setkat s lidickými dětmi, kterým se podařilo přežít lidickou tragédii. Nejemotivnější bylo vždy setkání s paní Marií Šupíkovou, která také poctila svojí návštěvou naši školu a setkala se zde na besedě s dalšími studenty. Navštívili jsme také Terezín, Mauthausen a Osvětim. Těší nás, že o návštěvu těchto míst byl mezi studenty vyššího gymnázia velký zájem. Ten byl také několikrát odměněn setkáním s očitými svědky těchto míst a událostí, kteří se s námi podělili o svoje autentické vzpomínky.

Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat Svazu bojovníků za svobodu Brno, jmenovitě paní Marii Abrahámové, za realizaci těchto vzpomínkových akcí. Děkujeme moc a věříme, že tato přínosná spolupráce bude i nadále pokračovat.

Mgr. Dagmar Káčerková