Brněnské kolo

11. únor byl pro většinu studentů našeho gymnázia jen dalším obyčejným vyučovacím dnem; ne však pro nás, členy školního sboru. Právě tento den jsme si totiž měli odbýt své první soutěžní vystoupení na tradičním klání zpěváků s názvem Brněnské kolo.

Po příchodu do školy jsme tedy místo do učeben zamířili přímo do hudebny, kde jsme si pod vedením naší sbormistryně paní Hajncové rozezpívali své hlásky. Poté už jsme společně v dobré náladě vyrazili vlakem do Brna. Soutěž se konala v Křišťálovém sále na Staré radnici, kde bylo vystoupení našeho sboru naplánováno na jedenáctou hodinu. Kvůli změně programu jsme si však sotva stačili zopakovat několik skladeb a už jsme stanuli na pódiu před přísnou porotou. I přes počáteční trému se nám ji ale podařilo oslovit – naše pásmo složené z pěti písní sice začínalo nejistou latinskou skladbou Pleni sunt coeli a lidovou písničkou Milá, čo robiš, ovšem s oblíbenými populárními melodiemi Oh when the saints a Rock my soul nabývalo na síle a poslední píseň The lion sleeps tonight jsme si už doslova užívali.

Sál jsme tedy opouštěli za potlesku publika i porotců s vesměs kladnými dojmy. Přesto se ale jméno našeho sboru na vítězných příčkách neobjevilo, neboť – jak jsme se vzápětí dozvěděli – jsme toho dne byli jediným zúčastněným sborem. Každý z nás si však odnesl alespoň krásný účastnický list – a co je nejdůležitější – i skvělý pocit z dobře odzpívaného vystoupení.

Kateřina Orságová, 4.A