Bubření aneb Poetry of ExpanDance

V pondělí 20. listopadu 2023 již posedmé zavítala na naše Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích skvělá spisovatelka Sylva Lauerová. Sylva Lauerová se narodila v Brně, zde vystudovala právnickou fakultu, ale nikdy se této profesi nevěnovala. Řadí se mezi excelentní básnířky a originální spisovatelky. Její díla nás pohltí svým sugestivním stylem, otevřeností popisu intimních scén, nahlížení do psychiky hlavních postav. Jazyk jejích knih je dynamický, moderní, neotřelý a provokativní.

Workshop byl rozdělen do dvou částí. Nejprve jsme se seznámili s experimentální poezií. Co si můžeme představit pod pojmem experimentální poezie? Je to hraní. Hraní se slovy, s písmenky, s obrázky, ale i zapojení a rozvíjení fantazie.

Paní Lauerová nám představila automatické psaní, surrealismus včlenila do návodu na pletení z gumiček a jak vypadá neřízený a řízený dadaismus, zarecitovala v básni Máj od Karla Hynka Máchy. Velmi nás okouzlila zvukomalebnou básničkou, představila básně afonické a devokalizované a nakonec nás seznámila s minimalistickou a výtvarnou poezií.

Po teoretickém úvodu jsme se vrhli na praktickou tvorbu. Rozdělili jsme se do skupinek a zvolili si jednu z nabízených básní. Rozhodli jsme se pracovat s básničkou Lesní studánka Josefa Václava Sládka. Za úkol jsme měli včlenit slova z návodu na sestavení domečku pro děti do vybrané básně. Nově vytvořené verše se tak rázem staly nesmyslnými, ale především vtipnými a zábavnými. Jednotlivé skupinky své výtvory zarecitovaly a nyní čeká odbornou porotu nelehký úkol. Vybrat tu nejvtipnější básničku s originálními slovními spojeními. A jaká bude jejich výhra? Celá skupinka obdrží poukazy do brněnské kavárny v celkové hodnotě tisíc korun českých.

Jsme rádi, že se návštěvy paní Lauerové staly tradicí, a již nyní se těšíme na návštěvu v příštím roce.