Byli jsme na Akademii věd ČR!

Studenti sexty se v loňském školním roce v hodinách českého jazyka zapojili do projektu Nářečí kolem nás, který vypsal Ústav pro jazyk český AV ČR.  Za svoji práci byli oceněni – byli pozváni dne 4. 11. 2021 v rámci Týdne Akademie věd ČR na návštěvu dialektologického a etymologického oddělení brněnského pracoviště Ústavu pro jazyk český AV ČR. Byly pro ně připraveny dvě velmi zajímavé přednášky:

Setkání s dialektologií

Studenti se seznámili s činností dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, s rozdělením nářečí českého jazyka, poslechli si zvukové nahrávky autentických promluv ze všech nářečních oblastí a vyzkoušeli si přečíst dialektologický přepis nářečního materiálu. Sami se také aktivně připojili k přednášce a zmínili své zkušenosti s nářečními rozdíly nejen v oblasti jižní Moravy. Zajímalo je, jak dialektologové získávají nářeční materiál, jak ho archivují a zpracovávají. Prohlédli si také Český jazykový atlas.

Setkání s etymologií

V etymologickém oddělení měli studenti možnost nahlédnout do naprosto jedinečných slovníků – Machkova Etymologického slovníku jazyka českého, do etymologického slovníku staroslověnštiny, ale i do etymologických slovníků dnes již málo známých západoslovanských jazyků, jako je například kašubština. A to všechno u původního pracovního stolu samotného profesora PhDr. Václava Machka, DrSc., významného českého jazykovědce a etymologa (1894-1965). Studenti se zajímali o etymologii svého křestního jména, příjmení, dozvěděli se o lidové etymologii i etymologických tabu (např. zlé nemoci nebo divoká zvířata se pojmenovávala ze strachu z nich opisným tvarem).

Mnohokrát děkujeme vedoucí dialektologického oddělení paní doktorce PhDr. Martině Ireinové, Ph.D., za zprostředkování, přípravu a realizaci této přednášky. Dostali jsme také mnoho materiálů a dárečků, ale též úkoly pro další výzkum v hodinách českého jazyka. Budeme si moci například vyzkoušet role explorátora a respondenta, vyplnit nářeční dotazník, a tak se podílet na současných dialektologických výzkumech.

PhDr. Jana Chocholáčová