Čas

Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích slaví v letošním roce 95. výročí svého založení. V rámci těchto oslav bylo připraveno několik výstav, které s daným výročím tematicky korespondují.

Jednou z nich je výstava prací studentů GJB na téma Čas. Najdete ji ve sklepení Památníku A. Muchy. Na vzniku výstavy se podíleli v hodinách výtvarné výchovy ve školním roce 2013/14 studenti kvinty, sexty, 1. C a 2. C pod vedením paní profesorky Mgr. Danuše Káňové.

Vytvořili nejen unikátní přístroje na měření času (přesýpací hodiny, hodinové strojky apod.), ale zamýšleli se také nad nestálostí a konečností lidského života, vytvořili ukázky historické módy apod.

Studenti přírodovědných předmětů se se svými vyučujícími zase zabývali otázkami biorytmů v životě člověka, stárnutí, časoprostoru…

Čas byl vždy důležitým tématem nejen přírodovědců a filozofů, ale také umělců – promítá se mj. do hudebních rytmů, což na vernisáži výstavy, která se konala dne 4. září 2014, dokázal svým pěveckým vystoupením student sexty Jan Sobotka.

Seneca napsal: „Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.″ Z výstavy je jistě patrné, že studenti, kteří se podíleli na její přípravě, využili svůj čas k tomu určený bohatou měrou a prožili při kreativní práci radostné chvíle.

PhDr. Jana Chocholáčová