Celostátní literární soutěž České akademie zemědělských věd

Česká akademie zemědělských věd v Praze vypsala v letošním roce již 4. ročník literární soutěže v kategoriích pro žáky a studenty základních a středních škol. Této celostátní literární soutěže se v kategorii pro SŠ s tématem Zemědělství a příroda naší budoucnosti zúčastnil student našeho gymnázia Michal Kupský (sexta A). Měli jsme velikou radost, že jeho práce byla odbornou porotou vybrána mezi 20 nejlepších v obou kategoriích a bude publikována ve speciálním čísle časopisu „České zemědělství pohledem žáků IV“.

Z těchto 20 nejzajímavějších příspěvků budou poté ve dvou kategoriích (žáci ZŠ a SŠ) vybrány a vyhodnoceny 3 nejlepší práce. Ceny budou jejich autorům předány v červnu v Domě zemědělské osvěty v Praze 2. Držíme Michalovi palce a přejeme mu, aby se jeho práce hodnoticí komisi zalíbila a mohl se tohoto slavnostního vyhlášení zúčastnit jako jeden z oceněných.

Michale, blahopřejeme, přejeme ti co nejlepší ocenění a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

PhDr. Jana Chocholáčová