Celostátní literární soutěž Prvotiny 2020

Knihovna města Olomouce pořádala koncem roku 2020 již XIII. ročník literární soutěže Prvotiny. Odborná porota hodnotila tentokrát 456 literárních příspěvků v kategoriích poezie a prózy.

Byli jsme velmi rádi, že se v této celostátní soutěži v kategorii poezie (15 let) umístili hned dva zástupci našeho gymnázia: Adéla Ďatková a Milan Svoboda z kvinty A. Oba dostali velmi pěkný diplom – ocenění poroty. Jednotlivé stupně nebyly v soutěži stanoveny, porota ocenila diplomem čtyři nejlepší básně a jejich autory. Tyto texty jsou také vytištěny ve sborníku literárních prací Prvotiny 2020.

Adélce a Milanovi blahopřejeme a děkujeme jim za výbornou reprezentaci naší školy. Je krásné, že zajímavá poezie vzniká i v tak náročném období, jako je toto „kovidové“.

PhDr. Jana Chocholáčová