Celostátní soutěž Moje knižní obálka

Již v průběhu měsíce září se studenti nižšího stupně gymnázia v rámci výuky českého jazyka a literatury zapojili do celostátní literární a výtvarné soutěže pořádané Městskou knihovnou v Bílině pod názvem Moje knižní obálka.

„Knižní obálka je pro čtenáře jeden z nejdůležitějších prvků při samotném výběru knihy,“ říkají zadavatelé soutěže. Soutěžící si tedy mohli vybrat svoji oblíbenou knihu a k té vytvořit vlastní obal podle své fantazie. V hodině literární výchovy jsme si tedy udělali besedu o oblíbených knihách, děti si doporučily některé zajímavé tituly navzájem. Sledovali jsme také, jak má taková přitažlivá knižní obálka vypadat, co všechno musí obsahovat, jak vyjádřit téma a základní myšlenky knihy pomocí obrázku atd. Děti si potom doma připravily velmi pěkné soutěžní práce, které jsme poslali do Bíliny.

V polovině října jsme dostali potěšující výsledkovou listinu. 123 dětských prací hodnotil kromě pracovníků Městské knihovny v Bílině také Jan Beneš, zpravodaj rádia Český rozhlas Sever, a restaurátor, výtvarník a lektor výtvarných kurzů Pavel Říha. Všem účastníkům soutěže udělili velikou pochvalu za snahu a zajímavé příspěvky. Pro nás bylo velikou radostí, že se v této celostátní soutěži Moje knižní obálka v kategorii od 11 do 19 let umístila na 2. místě  Eva Imrichová (tercie) a na nádherném 3. místě studentka primy – Kristýnka Procházková! Diplomy a ceny bude předávat nejúspěšnějším soutěžícím 4. listopadu 2015 známá pražská herečka – paní Uršula Kluková.

Evičce i Kristýnce blahopřejeme a děkujeme jim za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.

 

PhDr. Jana Chocholáčová