Cena hejtmana Jihomoravského kraje

Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost realizuje Rada kvality ČR ve spolupráci s hejtmanem a Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Je určena jak organizacím podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol a obcí.

Cenu vyhlašuje Krajský úřad JmK, uchazeči vyplňují sebehodnotící dotazník. Vyhodnocení provádějí vyškolení hodnotitelé. Konečné pořadí stanovuje Hodnotitelská komise, ve které jsou vedle zástupců kraje i zástupci Rady kvality ČR.

Cílem soutěže je ocenit organizace v Jihomoravském kraji, které jsou aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou vzorem ostatním subjektům v Jihomoravském kraji.

V soutěži se hodnotí aktivity,kterými organizace přispívá k rozvoji kvality života občanů v regionu – např. akce pro veřejnost, charitativní projekty, péče o životní prostředí. Dále se zohledňuje péče o zaměstnance a jejich další rozvoj.

Naše škola získala Čestné uznání hejtmana Jihomoravského kraje za činnost, kterou v rámci společenské odpovědnosti vykonává nad rámec svých běžných povinností. Za to patří poděkování studentům i pedagogům, kteří se charitativním projektům, akcím pro veřejnost i ekologické výchově věnují a kterým není lhostejný osud spoluobčanů.

V brněnské vile Löw-Beer převzala ve čtvrtek 24. října 2019 z rukou radního Ivo Rajtšlégra ocenění pro ivančické gymnázium ředitelka školy Ing. Ivana Čermáková a zástupkyně ředitelky školy Mgr. Božena Pokorná.