Česká lingvistická olympiáda

Stejně jako každý rok před Vánocemi proběhlo vyhodnocení školního kola této soutěže. Pět studentek se koncem listopadu pokusilo o vyřešení úkolů týkajících se tentokrát sundského písma, počítání v gáwríjštině, starořecké a novořecké výslovnosti slov, lugandštiny a abcházštiny. Pořadatelé porovnali výsledky soutěžících z celé republiky a nejlepší řešitelé školních kol se zúčastní dvou kol regionálních.

Naši školu budou v únoru reprezentovat stejně jako loni vítězka školního kola Kateřina Orságová z 8.A.

Na druhém místě skončila  Hana Danišová (8.A), třetí pozici zaujala Veronika Hándlová (8.A).Všem zúčastněným děkujeme za snahu vyřešit opravdu těžké úkoly a Kateřině přejeme hodně úspěchů v regionálním kole.

Mgr. Eva Fukanová