Česká lingvistická olympiáda

V pondělí 18. listopadu 2013 se 20 studentů gymnázia poprvé zapojilo účastí ve školním kole do řešení úkolů České lingvistické olympiády.

V 90 minutách stanoveného času studenti řešili 6 úkolů, které vyžadovaly především analytické, logické a kombinatorické přemýšlení, takže byly zajímavé nejen pro studenty zaměřené na jazyky, ale i pro ty se zálibou v matematice, informatice nebo logice. A mnozí si s danými zadáními poradili velice dobře.

Po odeslání opravených prací jsme 6. ledna obdrželi konečné vyhodnocení soutěže. Je nutno říct, že celkový počet účastníků byl 1576 studentů z celé republiky a jen ti nejlepší z každého školního kola mají šanci pokusit se uspět v kole regionálním. Naši školu bude reprezentovat vítěz Pavel Ptáček ze 7. A, který získal v rámci školy nejvyšší počet bodů. Gratulujeme mu a přejeme v dalším kole hodně úspěchů.

Pokud si budete chtít vyzkoušet, jak na tom jste vy, navštivte webové stránky www. lingol.cz, kde v sekci Ročník 2012/2013 najdete ukázkové úlohy i s řešením.

Věříme, že nová olympiáda si najde své příznivce i v příštím školním roce.

Mgr. Eva Fukanová