Čestný titul Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pro naše gymnázium

Dne 5. 2. 2020 převzala ředitelka školy Ing. Ivana Čermáková z rukou děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milana Pola, CSc. čestný titul Fakultní škola Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice se tak řadí mezi vybrané školy, kterým FF MU tento čestný titul propůjčuje a s nimiž hodlá úzce spolupracovat ve vzdělávání budoucích učitelů, v celoživotním vzdělávání stávajících učitelů a v podpoře mimořádně talentovaných žáků.