Charitativní burza

Podle projektu Hrdá škola, do kterého je naše škola zapojená, je prosinec Dnem dobrých skutků. Rozhodli jsme se proto uspořádat charitativní burzu, díky které se nám podařilo získat 9000Kč. Tuto částku jsme věnovali Nadačnímu fondu dětské onkologie v Brně Krtek, odkud jsme dostali pěkné poděkování. To patří všem z vás, kteří jste se této akce zúčastnili.

                                                                                                                                             Mgr. K. Stránská