Chemická olympiáda kategorie D

V úterý 4. února 2014 se konalo školní kolo Chemické olympiády kategorie D. Soutěž byla členěna do 3 částí. První teoretickou část, kterou studentky vypracovaly samostatně a předem odevzdaly vyučujícímu, obsahovala 7 úloh.  V druhé části absolvovaly test týkající se oblastí z teoretické části. Ve třetí části studentky samostatně plnily úkol praktické části na téma Titrace kyseliny hydroxidem. Na prvním místě se umístila Jana Skácelová (4.A) a na druhém Kateřina Orságová (4.A). Velmi chválím jejich aktivitu, samostatnost při vypracování praktické části a dosažené výsledky.

Janě přeji mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Petra Ustohalová