Chemická olympiáda

Dne 10. 3. 2023 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Chemické olympiády kat. C, které se zúčastnilo celkem 5 žáků. Soutěž se skládala ze tří částí: teoretické části, testu znalostí a praktické části, uskutečněné s vyučujícím v naší laboratoři.

Velkou gratulaci si zaslouží za první místo Matěj Šprync. Druhé místo získal Samuel Fajmon a třetí obsadila Thao My Nguyen..

Chtěla bych všem soutěžícím poděkovat za jejich účast a úsilí v této nelehké soutěži. Přeji jim mnoho úspěchů v dalších ročnících Chemické olympiády a v budoucím studiu chemie.

Mgr. Petra Tesařová