Činnost našeho školního Ekotýmu

Členky našeho školního Ekotýmu nelení a díky svému zapojení do projektu v programu Ekoškola v rámci aktivity Podnikavá mysl pod záštitou projektu Implementace KAP JMK II a ve spolupráci se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka již nakoupily nové odpadkové koše na třídění odpadu. Tyto odpadkové koše poté roztřídily a rozmístily do jednotlivých tříd a na školní chodby. Dívky také společně navštívily jednotlivé třídy a ostatním žákům tak přiblížily problematiku třídění odpadu. Jejich aktivity tím ale ještě zdaleka nekončí a v nejbližších dnech budou ve své činnosti dále pokračovat.

Mgr. Hana Brabcová