Čistírna odpadních vod

V pondělí 25. června sekunda navštívila místní čistírnu odpadních vod. Nejprve byla pro žáky připravena zajímavá přednáška, potom jsme se vydali přímo do provozu. Nejvíce žáky zaujala dešťová zdrž a aktivační nádrž.

Žáci si uvědomili význam vody pro lidský život, jak pro domácnosti, tak pro průmyslové podniky. Tato exkurze přispěla k upevnění mezipředmětových vztahů – fyzika, chemie a biologie.

Mgr. Petra Mrázová