Čtenář na jevišti

Už před letními prázdninami přišlo zadání další literární soutěže, která tentokrát ale nespočívala v psaní textu. Pro lepší vysvětlení podstaty soutěže uvádíme doslova úvod dopisu:

„Čtenář na jevišti 2. ročník projektu kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou určený dětem a mládeži v literárně-dramatických oborech, zájmových sdruženích a dalších kroužcích, které si chtějí vyzkoušet práci s knihou, zpracováváním literárního textu a přípravou scénického čtení. O projektu: Hlavním cílem projektu je motivovat děti a mladé lidi k četbě knih a přiblížit jim řadu možností práce s textem, zároveň se projekt snaží nabídnout pedagogům a knihovníkům podporu a podklad pro práci s dětmi. Ústřední aktivitou projektu je čtení nahlas v podobě scénického čtení, které přivádí děti k práci s textem, jeho hlubšímu poznání a analýze, vlastní interpretaci a jeho dalšímu využití, například k přepracování na scénář a dramatizaci. Výsledkem je zdokonalení dovedností spojených s porozuměním textu, ve kterých české děti vykazují v mezinárodním srovnání dlouhodobé zhoršení.“

Nápad zaujal terciány a kvartány. Ti společně se svými vyučujícími češtiny p. Evou Fukanovou a p. Milenou Špiříkovou vybrali text a hned v září začali nejprve s prací na textu a pak s nacvičováním četby. Nutno zdůraznit, že velká část jejich přípravy probíhala mimo vyučování.

Na začátku listopadu bylo vše připraveno, a tak se mohlo začít natáčet. Vznikla dvě asi 13minutová videa, která byla odeslána porotě. Mezi desítkami účastníků se naši reprezentanti mezi prvních pět sice neprobojovali, ale nikdo jim nemůže vzít zkušenosti, které při práci s knihou načerpali, spoustu legrace a společných zážitků.

PhDr. Milena Špiříková