Čtete také?

V rámci Dnů dětského čtení (evropský projekt Europe read a český Rosteme s knihou) se studenti kvarty v hodině literární výchovy zamysleli nad tím, jaký význam má znalost čtení v životě každého člověka. Připomněli si svoje oblíbené knihy, které rádi čtou svým blízkým – mladším sourozencům, rodičům, prarodičům. Uvědomili si, kdy a komu naposledy přečetli úryvek textu nahlas. Vyrobili o tom drobnou upomínkovou knížečku ve formě jednoduché záložky, ve které uvedli mimo jiné přesný název přečtené knihy a jejího autora. Knížečky jim tak mohou být nejen vzpomínkou na knihu již přečtenou, záložkou, ale také inspirací do dalšího čtení.

PhDr. Jana Chocholáčová