Další celostátní úspěch

Čestné uznání v celostátní Soutěži dětského literárního projevu „Náš svět“ je oceněním nejvyšším. A naši terciáni  ho získali už podruhé jako kolektiv za svou projektovou práci s názvem Holoubek (Pocta mistrovi).

Báseň vznikla v hodinách českého jazyka a literatury tak, že každý žák měl k dispozici Erbenovu báseň Holoubek bez jedné sloky, kterou měl za úkol dopsat. Z dopsaných slok bylo vytvořeno nové dílko, jež odpovídalo  námětu i rytmu básně původní.

Pak zbývalo text nalepit na arch tvrdého papíru formátu A2 a ve výtvarné výchově dokončit decentními romantickými obrázky a „podpisem“ všech autorů – každý si namočil prst do některé z barev a označil svoji sloku.

Při společné práci si užili žáci i hodně legrace, to když se nový třídní výtvor předčítal poprvé, nebo když se „ladily“ barvy na obrázku.

Tak trochu „jiné“ vyučovací hodiny přinesly i společné vítězství.

PhDr. Milena Špiříková