Dějepisná olympiáda – okresní kolo

Ve středu 18. 1. 2023 se na Gymnáziu Tišnov konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní ročník byl zaměřen na dějiny Československa v letech 1945–1992 v kontextu rozděleného poválečného světa. Olympiáda probíhala ve dvou kategoriích, přičemž první kategorie byla určena žákům ZŠ a nižšího stupně gymnázia a druhá žákům středních škol a vyššího stupně gymnázia. Z celkového počtu 40 soutěžících se v rámci první kategorie podařilo našemu žáku Petru Konečnému ze 4.A obsadit skvělé 1. místo se 74 body. Další účastníci z řad našich žáků se bohužel na postupových pozicích neumístili. Budeme Petrovi držet palce, aby zopakoval svůj vynikající výkon i v krajském kole na konci března v Brně.

PhDr. Aleš Ziegler