Dějepisná olympiáda

V letošním roce se opět konala dějepisná olympiáda, jíž se účastnili studenti našeho gymnázia. Byla rozdělena na dvě kategorie I. (nižší gymnázium) a II. (vyšší gymnázium). Tématem tentokrát byla šlechta a její život.

Ze školního kola do okresního postoupili:

I. Vilém Krátký, Petr Konečný a Jan Homolka

II. Aleš Chaloupka a Matěj Slezák

Všichni velmi zdařile reprezentovali naše gymnázium. Nejúspěšnějším byl Vilém Krátký, který v okresním kole zvítězil a postoupil tak do krajského kola! I zde prokázal své znalosti a umístil se ve velké konkurenci na krásném 6. místě s minimální ztrátou na první trojici!

Tímto všem účastníkům soutěže blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!

za tým učitelů dějepisu Zdeněk Horák