Den otevřených dveří

Ani 26. ledna, přestože byla sobota, neutichly chodby a třídy v budově našeho gymnázia. Probíhal již tradiční Den otevřených dveří, který měl návštěvníky seznámit s životem školy a zvýšit zájem žáků o studium u nás.

Škola slaví v tomto roce 100. výročí svého založení, a tak přichystala mnoho novinek.

Jednou z nich byly přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, které absolvovalo šedesát zájemců o studium na střední škole.

Další zajímavostí byla ukázka robotiky a 3 D tisku. Gymnázium totiž připravuje projekt zaměřený na rozvoj informatického myšlení žáků používáním robotických stavebnic, výuku programování a 3 D tisk.

Velký úspěch sklidili absolventi, kteří se pochlubili svým kulinářským uměním a připravili příchozím malou ochutnávku. Nabízeli na lžičce např. pusinku z červené řepy s creme fraiche nebo gazpacho z jablek a okurek, miso máslo a pomelo.

Na svoje vystoupení k výročí školy, které se bude konat v úterý 5. února v Kulturním a informačním centru v Ivančicích, se celý den poctivě připravoval školní sbor Blahoslavíci společně se svým bratrským Pěveckým sdružením Blahoslava Hajnce.

Součástí Dne otevřených dveří byly také pravidelně se po celý den opakující schůzky rodičů s ředitelkou školy Ing. Ivanou Čermákovou, kde byl prostor věnován především informacím o přijímacím řízení na ivančické gymnázium.

Více než dvě stovky příchozích si prohlédlo bohaté vybavení odborných učeben, v nichž studenti předváděli fyzikální, biologické a chemické pokusy. Premiéru měla zrekonstruovaná chemická laboratoř.

Studentští průvodci procházeli s návštěvníky i jednotlivé třídy věnované různým vyučovacím předmětům, v nichž se již tradičně mohli seznámit s úspěchy a pracemi žáků.

Celý den probíhala charitativní sbírka pro postižené děti z MŠ ze Speciálních škol v Ivančicích, o které jste se mohli dočíst i na těchto stránkách.

PhDr. Milena Špiříková