Den otevřených dveří

Ani 25. ledna 2020, přestože byla sobota, neutichly chodby a třídy v budově našeho gymnázia. Probíhal totiž již tradiční Den otevřených dveří, který měl příchozí seznámit s životem školy a zvýšit jejich zájem o studium na škole.

Návštěvníci, jichž se hned ve vestibulu ujali jako už tradičně studentští průvodci, si mohli prohlédnout jednotlivé třídy věnované různým vyučovacím předmětům, počítačové učebny, nově vybavované jazykové učebny, výstavku s pracemi žáků, která vznikla v rámci festivalu Den poezie, fotografie z každoročních autorských divadelních představení nebo např.  výtvarná dílka zdejších studentů, která zdobila nejen chodby, ale i učebny výtvarné výchovy.

Bohaté vybavení odborných učeben, kde studenti předváděli chemické, fyzikální i biologické pokusy, upoutalo nejen mladší návštěvníky, ale i jejich rodiče.

Součástí Dne otevřených dveří byly také pravidelně se po celý den opakující schůzky rodičů s ředitelkou školy Ing. Ivanou Čermákovou, kde byl prostor věnován především informacím o přijímacím řízení na ivančické gymnázium, ale i nově připravovaným akcím v rámci programu Evropské unie Erasmus. Zájem rodičů byl tentokrát velký také proto, že jejich „ratolesti“ měli možnost si vyzkoušet zcela zdarma přijímací zkoušky nanečisto. Této možnosti využila téměř stovka zájemců o studium na střední škole.

PhDr. Milena Špiříková