Den otevřených dveří

V sobotu 22. ledna se zájemci ze široké veřejnosti konečně dočkali. Den otevřených dveří se nekonal on-line, jak jsme si v poslední době už málem zvykli, ale návštěvníci si mohli školu prohlédnout – samozřejmě za dodržení veškerých platných hygienických opatření – v reálu.

A co pro ně škola připravila? Asi největším lákadlem pro žáky základních škol se staly dvě místnosti s ukázkami robotiky a 3D tisku, kde si mohli nejen prohlédnout práce studentů, ale sami si i vyzkoušeli ovládat roboty.

Ty dříve narozené zaujala učebna v přízemí s výstavkou fotografií nazvanou Modernizujeme a vylepšujeme. Mohli si prohlédnout fotografie a materiály s dokumentací změn, které na gymnáziu proběhly v posledních letech, často s možností srovnání původního a nového stavu.

Hned vedlejší učebna seznamovala s aktivitami studentského parlamentu, který na škole pracuje a podílí se nejen na organizaci různých akcí, kterými si žáci zpestřují své studium, ale má také možnost diskutovat s vedením školy na pravidelných setkáních.

Školou již tradičně prováděli návštěvníky sami studenti a měli co ukázat. Ve třídách byly umístěny výstavky z činnosti jednotlivých předmětů, ať už přírodovědných nebo humanitních. Zaujaly laboratoře chemie, fyziky i biologie, v nichž studenti se svými učiteli prováděli různé pokusy. Pochlubit se mohli i kulturně nadaní studenti. V „hudebně“ probíhala ukázka práce v dramatickém kroužku a poté zkouška pěveckého sboru. I sportovci si přišli na své. V Gym-fit tělocvičně  si prohlédli vybavení: ergometrická kola, posilovací stroje a další pomůcky, jako např. gymnastické míče a nářadí pro různé formy kondičních cvičení.

Pro ty, kteří mají rádi výtvarné umění, byla ve 3. patře k dispozici učebna výtvarné výchovy, kde měli příchozí možnost vyzkoušet si různé výtvarné aktivity a techniky. Ukázky výtvarné činnosti studentů byly rozmístěny na chodbách školy.

Vyjmenovávat dopodrobna všechno, co bylo k vidění, by zabralo ještě hodně řádek.

Nesmíme ale také zapomenout na přijímací zkoušky na nečisto, které v rámci Dne otevřených dveří ve škole probíhaly. Z českého jazyka a literatury a matematiky se jim dobrovolně podrobilo 50 zájemců o osmileté studium a 26 zájemců o studium čtyřleté.

Součástí Dne otevřených dveří byly také pravidelně se po celý den opakující schůzky rodičů s ředitelkou školy Ing. Ivanou Čermákovou, při nichž byl prostor věnován především informacím o přijímacím řízení na ivančické gymnázium

I přes nepříznivou situaci navštívilo školu více než 150 zájemců, kteří obdivovali šikovné studenty i vybavení školy.

PhDr. Milena Špiříková