Den otevřených dveří

Úterý 12. 12. 2023 9:00 – 14:00 hodin prezenčně a od 16:00 hodin online na tomto odkazu. 

 

Program online setkání: 

16:00 úvodní slovo ředitelky – představení Gymnázia Jana Blahoslava, informace o přijímacím řízení 

16:20 informace školního poradenského pracoviště – vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovná poradkyně 

16:35 práce s nadanými žáky – poradkyně pro nadané žáky 

16:50 informace kariérového poradce