Den otevřených dveří v laboratořích

V sobotu 23.11.2013 proběhl na GJB Ivančice den otevřených dveří.

Gymnázium navštívili rodiče spolu s dětmi, které navštěvují 5. nebo 9. třídu ZŠ. Prohlédli si budovu školy, navštívili jednotlivé třídy, kde pro ně pedagogové se studenty a studentkami připravili informace o obsahu studia, o výukových technologiích včetně interaktivních tabulí, možnostech mimoškolního vyžití v různých kroužcích, i o nabídce stravování ve školní kuchyni. V učebně hudební výchovy koncertovala školní skupina na novou ozvučovací aparaturu, v chemické laboratoři připravily Mgr.Minsterová a Mgr.Šiplová zajímavé experimenty.

Značný zájem byl o areál fyziky, kde v odborné učebně vedla výklad RNDr.Ištoková a Mgr.Mrázová. V laboratoři předváděl experimenty Mgr.Světlík včetně výkladu o podstatě fyzikálních jevů z oblasti optiky, elektroniky, termodynamiky a mechaniky.

Budoucím studentům a studentkám GJB Ivančice se velmi líbily ukázky práce Petra Kříže např. robotické vozítko, ale i demonstrace ovládání modelu vrtulníku. Zájem byl také o stavebnice elektronických obvodů Voltík pro mladé konstruktéry. Pomocí inračerveného teploměru si většina návštěvníků změřila bezdotykově např. teplotu ruky.

Rodiče a jejich děti získali přehled o zaměření výuky na technické obory jako fyzika, matematika, informatika a chemie, které po maturitě mnozí naši absolventi studují na VUT v Brně, na ČVUT v Praze , na MFF UK, na PřF MU v Brně i na dalších fakultách vysokých škol. O  úspěších našich studentů (M.Vondráček, M.Drozd  a další) informovaly návštěvníky materiály na nástěnkách v areálu fyziky.

S povděkem jsme kvitovali návštěvu našich maturantů, kteří studují na vysokých školách (Lukáš Dubnický s interaktivním zpracováním území Dolních Kounic a okolí včetně jízdy autobusu).

Příjemným překvapením byli rodiče, kteří absolvovali GJB před mnoha lety a nyní přivedli už svoje děti (např. M.Zechmeister s rodinou – jedna z dcer na fotografii pozoruje periskopem okolí).

Poděkování patří zejména členům kroužku elektroniky: Filipu Širokému, Zdeňku  Schořovi, Petru Křížovi, ale i Monice Štěpničkové a Gabriele Chmelařové, kteří se aktivně zapojili do instalace expozice v laboratoři fyziky.

Mgr. Vítězslav Světlík