Den otevřených dveří

Ani 22. listopadu, přestože byla sobota, neutichly chodby a třídy v budově ivančického gymnázia. Probíhal totiž již tradiční Den otevřených dveří, který měl zájemce  seznámit s životem školy a zvýšit jejich zájem o studium na naší škole.

Příchozí, kterých se hned ve vestibulu ujali studentští průvodci, si mohli prohlédnout jednotlivé  třídy věnované různým vyučovacím předmětům, výstavku s pracemi žáků, která vznikla v rámci festivalu Den poezie, vybavení odborných učeben, mohli se seznámit s výbornými výsledky studentů ve všech oblastech jejich činnosti, nechyběly ani profily úspěšných sportovců. Jedna místnost byla věnována ohlédnutí se za nedávnými oslavami 95. výročí založení školy.

Součástí Dne otevřených dveří byly také pravidelně se po celý den opakující schůzky rodičů s ředitelem školy Mgr. Radkem Musilem, kde byl prostor věnován především informacím o přijímacím řízení na naši školu.

Návštěvníci  odcházeli s ročenkou školy, literárním kaleidoskopem nebo malými reklamními předměty, které si na památku zakoupili, obohaceni o zážitky ze školy.

PhDr. Milena Špiříková