Den otevřených dveří

Ani 28. listopadu, přestože byla sobota, neutichly chodby a třídy v budově našeho gymnázia. Probíhal totiž již tradiční Den otevřených dveří, který měl zájemce  seznámit s životem školy a zvýšit jejich zájem o studium na naší škole.

Příchozí, kterých se hned ve vestibulu ujali jako už tradičně studentští průvodci, si mohli prohlédnout jednotlivé třídy věnované různým vyučovacím předmětům, výstavku s pracemi žáků, která vznikla v rámci festivalu Den poezie, výstavku úspěchů z loňského školního roku a další. Bohaté vybavení odborných učeben, v nichž studenti předváděli chemické, fyzikální i biologické pokusy upoutalo nejen mladší návštěvníky, ale i jejich rodiče.

Součástí Dne otevřených dveří byly také pravidelně se po celý den opakující schůzky rodičů s ředitelem školy Mgr. Radkem Musilem, kde byl prostor věnován především informacím o přijímacím řízení na ivančické gymnázium.

Tentokrát byla návštěvnost školy vyšší. Přišli se podívat i zájemci, kteří se o možnosti studia na ivančickém gymnáziu dověděli víc na Veletrhu středních škol v Brně, který se konal na výstavišti 20. a 21. listopadu a na němž se gymnázium představilo již podruhé.

PhDr. Milena Špiříková