Den otevřených dveří

V sobotu 3. prosince 2016 se otevřely dveře naší školy veřejnosti. V průběhu dne mohli zájemci navštívit školní budovu a podívat se do běžných tříd, odborných učeben, laboratoří, tělocvičny, posilovny apod.

Návštěvníky provázeli studenti školy, kteří mu představili prostory, které má naše škola k dispozici. V laboratořích učitelé a studenti demonstrovali pokusy. V učebnách běžely videoprojekce, byly k dispozici učebnice, zajímavé učební pomůcky, přístroje, bylo připraveno občerstvení atd. Na chodbách mohli návštěvníci obdivovat výtvarná díla našich studentů… a bylo toho ještě mnohem víc. Za přípravu Dne otevřených dveří patří poděkování všem zaměstnancům a mnoha studentům, kteří přispěli svým dílem během příprav i sobotní realizace akce.

Protože ve stejný den probíhal den otevřených dveří také v sousední základní škole, mohli hosté projít spojovací chodbou a cestou se občerstvit ve školní jídelně, ve které se stravují žáci obou škol.

Pokud jste to v adventním shonu nestihli, rádi Vás uvítáme na Dni otevřených dveří v pátek 17. února 2017, kdy budete během dopoledne moci navštívit výuku v jednotlivých třídách.

Přejeme všem krásné Vánoce a těšíme se příště na viděnou…