Den otevřených dveří na ivančickém gymnáziu

Ivančické gymnázium je gymnázium rodinného typu a otevírá náruč všem, kteří touží po kvalitním vzdělání spojeném s jedinečným rodinným prostředím.

Tradiční lednový den otevřených dveří byl na ivančickém gymnáziu zahájen v sobotu 13. ledna 2024 v 9 hodin.

Až do 15 hodin provázeli současní studenti zájemce o prohlídku školy. A bylo se na co dívat. Nejvíc zaujala nově zrekonstruovaná tělocvična, která ještě doslova voněla novotou, odborná učebna a laboratoř chemie – ta také nedávno prošla velkou modernizací.

S velkým ohlasem se setkala i laboratoř a učebna fyziky, kde se mohli příchozí seznámit s využíváním školního experimentálního systému Vernier, s prací s elektronickým systémem RC 2000 a vyzkoušet si soupravy Elektronik I, II, III., a učebna a laboratoř biologie, v níž probíhaly ukázky mikroskopování a antropometrie.

Z nových rekonstrukcí nesmíme opomenout úpravu sborovny a celou novou střechu školy.

V učebnách byly připraveny různé seznamovací výstavky – např. o činnosti školního parlamentu, o modernizaci školy (fotografie a materiály s dokumentací změn, které na gymnáziu proběhly v posledních letech, často s možností srovnání původního a nového stavu).

Představeno bylo i školní poradenské pracoviště – jeho složení, základní úkoly, program ŠPP a plány práce jednotlivých členů i příprava na certifikaci Podnikavá škola.

V aule mohli zájemci vyslechnout ve třech blocích informace ředitelky školy Ing. Ivany Čermákové o přijímacím řízení a o studiu na GJBI, mezi nimi pak probíhala projekce divadelního představení žáků školy.

Příchozí měli možnost se seznámit s mimoškolní činností studentů: probíhala zkouška pěveckého sboru a ukázka práce v dramatickém kroužku.

V učebně výtvarné výchovy si návštěvníci mohli vyzkoušet různé výtvarné aktivity a techniky. Ukázky výtvarné činnosti studentů jsou rozmístěny na chodbách školy.

Umožněn byl i přístup do školní knihovny.

V jedné z učeben si především užívali ti mladší – seznámili se s vybavením učebny robotiky a 3D tisku, prohlédli si práci studentů, a hlavně si směli vyzkoušet si ovládání robotů.

V učebnách informatiky pak byla k vidění technika používaná během výuky informatiky.

Samozřejmě byly představeny i další předměty, které se na škole vyučují, ať už jsou to jazyky (český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk a jazyky románské – latina, francouzština a italština), dějepis, zeměpis a další.

51 žáků pátých a 47 žáků devátých tříd ZŠ z Ivančic a okolí si přišlo vyzkoušet přijímačky na nečisto. Svoje výsledky pak mohli anonymně porovnat s ostatními na stránkách školy.

O den otevřených dveří projevilo zájem téměř 300 příchozích.

Gymnázium se má čím chlubit, a tak všichni odcházeli spokojeni a někteří i rozhodnuti, že tohle je škola právě pro ně.

                                                                                                          PhDr. Milena Špiříková