Den otevřených dveří na našem gymnáziu

V sobotu 21. ledna 2023 měli zájemci možnost prohlédnout si budovu našeho gymnázia důkladně zevnitř. Probíhal totiž Den otevřených dveří. Této příležitosti využily téměř tři stovky návštěvníků.

Gymnázium se má čím pochlubit. Nejen svou stoletou historií, ale také modernizací vybavení školy –  nejnověji učebny fyziky a chemie.  Do výuky byly zařazeny nové předměty jako je studentská firma nebo příprava na jazykové zkoušky. Postupně se do výuky zavádí metoda CLIL („klil“), což znamená, že část výuky v různých předmětech probíhá v angličtině.

Škola prezentovala různými výstavkami  činnosti v jednotlivých předmětech, příchozí zaujaly prováděné pokusy v plně vybavených laboratořích fyziky, chemie i biologie. Největší zájem u těch mladších vyvolala učebna, která seznamovala s technikou používanou v hodinách informatiky a ukázky vybavení učebny robotiky a 3D tisku. K vidění byly výrobky studentů, zájemci si mohli vyzkoušet ovládání robotů.

Zajímavě byly pojaty i ukázky prací v jazykových předmětech. Kromě mateřského jazyka se na škole vyučuje, angličtina, francouzština, latina, němčina a ruština.

Ani kultura a sport v žádném případě nezůstávají pozadu. V učebně hudební výchovy probíhaly zkoušky pěveckého sboru i dramatického kroužku, v učebně výtvarné výchovy jste si mohli  vyzkoušet různé výtvarné aktivity a techniky. Ukázky výtvarné činnosti studentů jsou rozmístěny na chodbách školy.

Příchozí se také mohli seznámit s mezinárodním programem Erasmus+, o kterém už jsme v IZ informovali, s prací studentského parlamentu a dalšími aktivitami studentů.

Jako již tradičně se v tento den konaly přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, o které byl i letos nebývalý zájem. Zúčastnilo se jich 44 zájemců o osmileté gymnázium a 63 zájemců o čtyřleté gymnázium.

Součástí Dne otevřených dveří byly také pravidelně se po celý den opakující schůzky rodičů s ředitelkou školy Ing. Ivanou Čermákovou, při nichž byl prostor věnován nejen informacím o přijímacím řízení na ivančické gymnázium, ale i změnám v učebním plánu gymnázia,  programu Erasmus+ a dalším aktivitám.

Gymnázium Jana Blahoslava je školou rodinného typu s přátelskou atmosférou a individuálním přístupem ke studentům. O tom všem se mohli návštěvníci lednového Dne otevřených dveří přesvědčit.

PhDr. Milena Špiříková