Den otevřených dveří na naší škole

V sobotu 23. listopadu se opět otevřely dveře pro všechny zájemce, kteří si chtěli prohlédnout Gymnázium Jana Blahoslava. Již druhým rokem probíhala tato akce společně se Základní školou TGM Na Brněnce a Školní jídelnou.

U této příležitosti  se mohli návštěvníci seznámit nejenom s prostorami školy, ale i s činností studentů, s jejich úspěchy, mohli si prohlédnout učebnice, diplomy, práce studentů.

Činnost v kroužcích – biologickém, chemickém, fyzikálním i divadelním  představili jejich členové. V laboratoři biologie si mohli návštěvníci prohlédnout množství preparátů pod mikroskopem, ale např. i změřit si tlak, nebo pozorovat křečky, které mladší studenti chovají. Nechyběly samozřejmě ani vycpané exponáty a výukové plakáty. V chemii a fyzice  měli příchozí možnost se seznámit se zajímavými pokusy, v učebnách zeměpisu a dějepisu byly připraveny nejenom výstavky studentských prací, ale byla možnost zde ochutnat cizokrajné zákusky nebo si zahrát nejrůznější didaktické hry a vyzkoušet si svoje znalosti.

Pomocí nástěnek škola informovala o úspěších studentů v oborových soutěžích, o jejich reprezentaci, zvláštní panel byl věnován vítězce tenisového turnaje ve čtyřhře juniorek ve Wimbledonu a dalších dvou grandslamových turnajů  septimánce Barboře Krejčíkové.

V dalších učebnách byla představena  výuka jazyků.  Návštěvníci si mohli prohlédnout množství diplomů, které studenti za svoje vědomosti či činnosti získali,  jejich projekty, pozornost byla věnována dopisování si studentů v cizím jazyce, prezentaci mezinárodního Dne jazyků.

V hudebně po celý den zkoušela hudební skupina loňských maturantů, v průběhu dne vystoupil i školní sbor vedený Mgr. Evou Hajncovou, ředitel školy besedoval s rodiči zájemců o studium.

Přehled činnosti školy doplňovaly výstavky k letošnímu výročí Cyrila a Metoděje a k celostátní přehlídce literárního festivalu Den poezie, která právě v těchto dnech probíhala.  Nejen množství informací o životě a díle Karla Hynka Máchy, jemuž je Den poezie věnován, ale i studentské literární pokusy, které vznikly  v literárních  dílnách nebo fotografie z akce těch nejmladších na školním dvoře pod názvem Vášeň a popel upozorňovaly na kulturní úroveň studentů.

Příchozí si „brali do péče“ průvodci z řad studentů, kteří je provedli celou školou a prohlídku doplnili fundovaným výkladem. Zájemci měli možnost si koupit ročenku školního roku 2012 – 2013.

Školu si přišlo prohlédnout na 250 návštěvníků.

PhDr. Milena Špiříková