DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 23. ledna 2021

Proběhne online formou, připojit se můžete na počítači nebo přes mobilní aplikaci přes tento odkaz:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Program:

9:00 – 9:30 informace ředitelky školy (přijímací řízení, organizace studia)

9:30 – 10:00 informace studentů o studiu na naší škole

10:00 – 11:00 informace zástupce ředitelky

11:00 – 11:30 informace ředitelky školy (přijímací řízení, organizace studia)

11:30 – 12:00 informace kariérového poradce

12:00 – 13:00 informace zástupkyně ředitelky

13:00 – 14:00 informace výchovné poradkyně

14:00 – 14:30 informace o podpoře nadaných žáků

14:30 – 15:00 informace studentů o studiu na naší škole

Na začátku každého bloku uslyšíte společné úvodní informace, zbývající čas každého bloku bude sloužit k individuálním dotazům. S individuálními dotazy se můžete v průběhu dne také obrátit na ředitelku školy telefonicky na čísle 606 706 680.

Během Dne otevřených dveří se uchazeči o čtyřleté i osmileté studium mohou zúčastnit také online přijímací zkoušky nanečisto. Bližší informace k této zkoušce budou zveřejněny do 20. ledna 2021.