Den poezie

Jelikož se naše škola před několika lety zapojila do projektu s názvem Den poezie, stalo se již tradicí, že je měsíc listopad na našem gymnáziu spojen právě s poezií. V rámci tohoto projektu se konají různé akce, jejichž jediným cílem je rozvíjet lásku k literatuře, zvláště pak k poezii.

Letošním mottem Dne poezie byl Konec a počátek. Jak symbolické, jelikož uzavření škol v říjnu uzavřelo také všechny plánované akce. Nemohl se uskutečnit workshop se spisovatelkou Sylvou Lauerovou, která každoročně zábavným způsobem zasvěcuje žáky do tajů literární tvorby, zrušena byla také návštěva židovského hřbitova v Ivančicích. Jediný program, jenž během letošního ročníku proběhl, byly tvůrčí dílny studentů jednotlivých tříd            a jejich vyučujících českého jazyka.

Studenti jako každoročně tvořili básně na zadané téma, v rámci jedné třídy poté vybrali ty nejzajímavější.

Velký dík patří Mgr. Danuši Káňové, která se chopila výtvarné části, graficky vybrané básně zpracovala a připravila na výstavu. Bylo plánováno, že výstava proběhne v KIC Ivančice, vzhledem k epidemiologické situaci se však uskuteční pouze v rámci školy, kde budou nástěnky s básněmi jednotlivých tříd vystaveny.

Aby však ani veřejnost nepřišla zkrátka, vytvořila Mgr. Káňová prezentaci, která studentskou poezii představuje a je skvělým doplněním celého projektu

Den poezie nám opět ukázal, jak talentované žáky a obětavé učitele má naše gymnázium!

 

Mgr. Jaroslava Binderová