Den poezie

Naše gymnázium se již několik let účastní festivalu Den poezie, který se pravidelně koná v průběhu měsíce listopadu. Vždy probíhají různá setkání, akce, workshopy či autorská čtení.

Letošní ročník, který připadl na 8. až 21. listopadu, připomněl 700 let od úmrtí slavného renesančního spisovatele Danta Alighieriho. Proto i téma, na které naši studenti vytvářeli básně, znělo „Božská komedie“. I přesto, že je toto téma velmi obtížně uchopitelné, studenti se nezalekli a vytvořili zajímavé básně. Díla vybraných autorů z řad studentů jsou vystavena v budově školy. Básně perfektně doplnila grafická úprava v režii Mgr. Danuše Káňové, které za to patří velký dík.

V rámci festivalu Den poezie pořádá naše škola také různé doprovodné programy. Letos se bohužel z důvodu nemoci neuskutečnil oblíbený workshop spisovatelky Sylvy Lauerové. Ostatní projekty však proběhly. Žáci kvarty vyhledávali ve Slovníku spisovné češtiny slova, která mají svůj původ v italštině, a poté vytvořili malý slovníček těchto výrazů. Studenti sexty se pak pod vedením PhDr. Jany Chocholáčové vydali „po stopách Italů v Ivančicích“.

I přesto, že se některé akce přesunuly do online prostoru a některé se z různých důvodů neuskutečnily, se 22. ročník festivalu Den poezie vydařil.

Mgr. Jaroslava Binderová